Class Schedule  

Daily Schedules:  K-4, Jump Start, Head Start

Kindergarten through Fourth Grade                       

7:40am:  First bell; doors open for students

7:55am:  Tardy Bell                                 

2:45pm:  Dismissal

 

Jump Start Preschool

8:00am to 10:30am:  A.M. Session

12:30pm to 3:00pm:  P.M. Session  

 

Head Start Preschool 

8:45am to 3:00pm

Headstart Lunch - 10:50am